Shameless self promo in het Vlaams Parlement: kunnen we, doen we

Wie denkt dat de gele trap het summum van vermoeidheid veroorzaakt, is duidelijk nog nooit in het Vlaams Parlement geweest. Reada werd afgelopen vrijdag een dag vrijgeroosterd en trok samen met een delegatie van de leerlingenraad en mijnheer Pierrart naar Brussel. In het Vlaams Parlement organiseerde de Vlaamse Scholierenkoepel een dag om na te denken over het ideale schoolreglement.   Trouwens, die Vlaamse Scholierenkoepel is de nieuwe werkgever van onze favoriete (ex)leerkracht Frans, Tim Van den Bergh.

Hoe ideaal is het schoolreglement van Sint-Rita? Staat alles erin wat erin moet staan? Is ‘de speelplaats is geen strand’ een geldige verantwoording voor het verbod om op de speelplaats te zitten? Op deze vragen hoopten wij een antwoord te krijgen.

7:49

In een klein stationnetje, ‘s morgens in de vroegte, stonden vier Ritanen netjes op een rij. Piep zeiden de sporen en daar was plots de trein. Onderweg naar Timmeke dat vonden we heel fijn. Aangekomen in Brussel Centraal stond mijnheer Pierrart ons al vol enthousiasme op te wachten. Brussel stroomt duidelijk nog door zijn hart en nieren, want op weg naar het parlement kwam de gids in hem naar boven en kregen we een heuse privérondleiding

9:32

Na een grondige controle besloot het security team dat we toch geen gevaarlijke massamoordenaars waren en mochten we binnen in het parlement. Al snel liepen we mijnheer Van den Bergh tegen het lijf die ons ook officiële toegang gaf tot het evenement. We hoopten op een persbadge, maar moesten genoegen nemen met een naamkaartje. Na wat ongemakkelijk rondgluren en begluurd worden, was het dan eindelijk tijd voor de openingsspeech. Rania El Mard, voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK), nam het woord. Als volwaardige Readajournalisten raapten we al onze moed bij elkaar en konden haar strikken voor een kort interview, al moesten we “de professionals” wel even later voorgaan.

29027599_2039440323001642_4599770099816071168_o

 

 

 

 

 

 

Hoe word je lid van VSK?

Je mag mij gewoon een berichtje sturen (lacht) of iemand binnen de organisatie. Je zal dan volop gestalkt en overladen worden met uitnodigingen, want iedereen is van harte welkom bij VSK. Je moet wel een Vlaamse scholier zijn natuurlijk. Volgend jaar studeer ik af dus kan ik er niet meer bijzitten. Jullie kunnen altijd een mailtje sturen naar rania@scholierenkoepel.be of mij opzoeken op Facebook. Ik zal je dan wel meepakken (lacht).

Hoe combineer je zoveel drukte met school?

Het ligt volledig aan jezelf wat je wil doen binnen de organisatie. Normaal gezien valt het heel goed te combineren met school en meestal zijn de scholen ook heel trots als leerlingen bij VSK zitten. Natuurlijk zijn er meerdere organen binnen de koepel, maar die zullen jullie wel beter leren kennen als jullie uiteindelijk meekomen naar de organisatie (lacht).

Na dit korte interview fluisterde ze ons toe dat ze ons de belangrijkste journalisten vond!

Bij de openingsspeech waren ook enkele belangrijke pieten van het onderwijs aanwezig. Wij zagen aldus onze kans schoon om een praatje te maken met Lieven Boeve, dé man van het Katholieke onderwijs. Dat is ook het net waartoe Sint-Rita behoort. We kregen een klein stresske toen hij vlak na het ‘panel’ al met pak en zak huiswaarts vertrok. Omdat we wisten dat dit onze enige kans zou zijn om onze prangende vragen op hem af te vuren, liepen we – letterlijk – achter hem aan. Zo zie je maar: no guts, no glory. Tijdens het interview kreeg hij de ene telefoon na de andere die hij met veel graagte voor ons negeerde. ‘Ze zullen wel wachten hè’, voegde hij er gedurfd aan toe.

Wat vindt u dat in een katholieke school in de godsdienstlessen onderwezen moet worden?

Het is zo dat in het kader van het leerplan godsdienst een aantal elementen aangegeven staan over de inhoud van het christelijk geloof. Men is nu bezig die inhoud een beetje te verhelderen. Ik denk dat jongeren best kennismaken met de essentials van de christelijke traditie en uiteraard heeft dat te maken met een aantal Bijbelverhalen, maar dat heeft ook te maken met specifieke gebeurtenissen uit het verleden. We hebben een hele christelijke traditie, mensbeeld en wereldbeeld. Het is de bedoeling dat jongeren daarmee vertrouwd raken ongeacht wat zij daar zelf over denken, omdat wij graag in de godsdienstles een dialoog op gang zouden willen brengen. Zo denken de jongere in de les na over wat er verteld wordt en datgene waar ze zelf voor staan. Of ze nu christen, hindoe, moslim of atheïst zijn of ze het gewoon niet goed weten, in die dialoog worden alle jongeren uitgedaagd zichzelf te leren ontdekken. Daarnaast is het soms goed om het christelijke goed te profileren om ook een keer te kijken wat andere godsdiensten doen. Er zijn vele godsdiensten en de ene godsdienst triggert de andere om duidelijk te maken waar ze eigenlijk voor staan. Als dat ook in een godsdienstles aan bod zou kunnen komen dan denk ik dat je er een zeer goede hebt.

De maatschappij verandert, moeten katholieke scholen ook veranderen? Moeten andere godsdiensten worden onderwezen op school?

Wij kiezen er uitdrukkelijk voor om iedereen in dezelfde godsdienstles en vanuit een christelijke perspectief godsdienst te geven. Dat betekent natuurlijk niet dat niet iedereen welkom is en dat betekent ook niet dat een leraar in die les geen rekening houdt met iedereen die daar zit. En zoals daarjuist gezegd, soms is het interessant om ook eens over het muurtje te kijken en te gaan vergelijken. Ik ben onlangs in een les geweest in het Gentse. Dat was een les in het basisonderwijs die samen gegeven werd door een Rooms-Katholieke leerkracht en een leerkracht die een islam-achtergrond had. Zij gaven les over Maria Lichtmis. Eigenlijk was het zeer mooi om te zien hoe je vanuit die vergelijking wel zeer helder kon krijgen wat dat feest betekent voor christenen en hoe het symbool van het licht ook in andere godsdiensten gebruikt wordt. Uiteindelijk hebben ze toch allemaal pannenkoeken gegeten (lacht).

Wat is de meerwaarde van het katholieke onderwijs?

Het is zo dat wij hopen vanuit ons project een surplus te kunnen bieden. Dat we vanuit dat christelijk mens- en wereldbeeld van verbinding, waarbij die christelijke verhalen toch op één of andere manier het schoolleven kleuren, een meerwaarde kunnen bieden. Verschillen wij van andere scholen? Soms wel, soms niet. Eigenlijk vind ik dat ook geen probleem. Wij moeten vooral goed weten waarom wij de dingen doen en als andere scholen dan hetzelfde doen, is dat geen probleem.

Is er één schoolregel of leefregel waarrond heel het schoolreglement volgens u zou moeten draaien?

Als ik in de krant wil komen dan moet ik nu zeggen dat we het uniform terug gaan invoeren (lacht). Het schoolreglement zorgt ervoor dat het op school een beetje leefbaar is. Ik vind het wel belangrijk dat je niet een apart schoolreglement en opvoedingsreglement hebt. Het één dient een vertaling te zijn van het andere. Het zou fantastisch zijn, mochten we daarin slagen.

11:00

Readactieleden Lander en Rosalie gingen samen met afgevaardigden van andere scholen het debat aan rond leefregels op school. Dit gesprek beloofde interessant te worden, omdat de wet enorm weinig leefregels oplegt – met uitzondering van bijvoorbeeld roken en alcoholgebruik – en scholen op dit gebied eigenlijk vrij spel hebben. Dat niet elke school dezelfde regels heeft, is te verwachten, maar sommige leerlingen blijken toch erg strenge en soms absurde voorschriften te moeten volgen. Zo mag je in een aantal scholen nooit onder het afdak staan, zelfs niet als het regent. Anderen mogen dan weer niet naar huis als ze het eerste of het zevende lesuur studie hebben. Tijdens het debat viel onze mond af en toe letterlijk open van verbazing, maar de prijs voor meest idiote leefregel gaat toch uit naar de wc-regel. In een school moeten leerlingen die tijdens de les naar de wc willen, hun agenda afgeven aan het onthaal. Daar houden ze dan bij hoe lang je naar het toilet bent geweest. Na dit gesprek was er consensus onder de Readanen: op Sint-Rita hebben we eigenlijk niet te klagen.

28695768_883673941985423_1838473_o

 

 

 

 

12:03

Tijdens het middageten botsten we op Michael Pas, Kulderzipken voor de vrienden, die binnenkort solo in Reada zal verschijnen.

28641163_433885320376744_409997677_o

 

 

 

 

13:00

Met deze toffe pee speelden we een spel rond schoolregels en dachten we na over tips om het schoolreglement beter te maken. Andere scholen leerden iets van ons en wij leerden iets van hen. Debbie van OLV Ter Duinen Campus Zeebrugge vertelde hoe je het schoolreglement dichter bij de leerlingen kan brengen. Op haar school wordt jaarlijks bij het begin van het schooljaar een light-versie van het schoolreglement aan de leerlingen gegeven. Zo worden de belangrijkste regels er nog eens goed ingeramd en de andere regels kan je naar believen zelf opzoeken. Samen kwamen we tot de conclusie dat het schoolreglement kennen eigenlijk betekent dat het vindbaar is. We hoeven dus niet elke regel uit ons hoofd te leren om te kunnen functioneren op school. Mijnheer Pierrart benadrukte dat de opvoedende elementen in het reglement minstens even belangrijk zijn als de tuchtregels. Wat ons opviel was dat er niet in alle scholen graaddirecteurs zijn, die zoals op Sint-Rita makkelijk aanspreekbaar zijn.

14:10

Het is tijd om samen met de experts ons schoolreglement onder de loep te nemen. Aan hen hebben we niet zo veel gehad, want het ging allemaal wat snel, maar gelukkig  hadden wij onze eigen expert bij: mijnheer Pierrart. Net zoals hij ons door Brussel leidde, leidde hij ons ook vlotjes doorheen het schoolreglement. We waren het erover eens dat het schoolreglement – online te vinden -toegankelijker is dan het reglement op papier, omdat je online alles snel kan vinden door de overzichtelijke inhoudstafels. Het opvoedende deel waar mijnheer Pierrart het eerder al over had, is in ons schoolreglement duidelijk aanwezig. Een leerlingenraad is bij wet verplicht en die moet ook in de schoolraad zetelen. Zo leerlinggericht als we zijn, had Sint-Rita al een leerlingenraad voordat dit in de mode was en is er aan leerlingenparticipatie geen tekort op onze school.

15:30

De dag kwam langzaamaan ten einde en eenmaal buiten gekomen, was Brussel omgetoverd tot een heuse schaatsbaan. Al lachend, schuifelend echter wel oplettend voor gevaar baanden we ons een weg terug naar het station. Een pijnlijk afscheid was het, van het Vlaams Parlement, van mijnheer Van den Bergh en van een ongelooflijk leerrijke en memorabele 24 uur.

17:09

Onze rugzak was gevuld met mooie herinneringen. Daar stonden we dan te popelen op het perron, niet kunnen wachten om onze avonturen met jullie te delen. En zo geschiedde …


geschreven door

Jade Willaert

Kato Tuinstra

2 gedachten over “Shameless self promo in het Vlaams Parlement: kunnen we, doen we

  1. En ik heb alvast genoten van jullie enthousiaste aanwezigheid, goeie vragen en weerzien! Reada is ook een top toonbeeld om de stem van de leerlingen onder de aandacht te brengen. Respect!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.